هیئت بیت الحجه (عج) دیوانگان ابوالفضل علیه السلام با رویکرد مذهبی ، فرهنگی ، ورزشی و خیریه از سال ۱۳۸۱ همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر مهربانی حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام افتتاح گردید.
این هیئت همانند اکثر جلسات دیگر با مشکلاتی از قبیل مکان ثابت ، نداشتن لوازم و امکانات روبرو بود.
با تلاش بی وقفه خدمتگذاران حضرت (اقایان و بانوان) و خصوصا جوانان مومن و متعهد توانست نه تنها قسمت اعظمی از مشکلات خود را حل نماید بلکه سعی بر ایجاد تحویل در جلسات و بنیان خانواده های اطراف خود داشت.
اکنون ۴ سال است که مکانی را به عنوان رهن و اجاره در منطقه هنرستان مشهد در اختیار دارد و نام این مکان مقدس را ابالفضلیه بیت الحجه عج ، دیوانگان اباالفضل علیه السلام نامیده اند.
و حال با کمک خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام و خیرین محترم تلاش در جهت خرید ملک دارند.
کد شناسایی هیئت نزد سازمان تبلیغات استان خراسان رضوی ۲۰۹۰۱۱۳۰۱ می باشد.